https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Gmina Walim organizuje wiosenną akcję zbierania odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości.

Odpady będą odbierane w terminach: 4 czerwca – sobota: Dziećmorowice, Stary i Nowy Julianów, Nowa Wieś, Walim,  Rzeczka, Niedźwiedzica, Olszyniec, Podlesie; 6 czerwca – poniedziałek: Zagórze Śląskie, Jugowice, Michałkowa i Glinno.

– Odpady należy wystawić przed nieruchomością w miejscu widocznym dla podmiotu odbierającego odpady, w dniu poprzedzającym termin zbiórki. Odpady podczas akcji będą zbierane tylko w wyznaczonym terminie. Zbiórką nie są objęte takie odpady jak: odpady budowlane (np. okna, gruz, papa, eternit), zużyte rozpuszczalniki, smary i inne substancje niebezpieczne, zderzaki samochodowe i inne części motoryzacyjne, zużyte opony od pojazdów ciężarowych i ciągnikowych – przypominają pracownicy Urzędu Gminy Walim.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA