https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wnioski o żłobkowe do końca maja

Rodzice mają czas tylko do końca maja na wysłanie do ZUS wniosku o tzw. żłobkowe, jeśli chcą dostać wyrównanie od stycznia. W ramach nowego programu dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, ZUS przelał na konta placówek już ponad 86 mln złotych.

– Niezwykle ważne jest także to, aby placówki, które opiekują się dzieckiem uzupełniły za wszystkie miesiące odpowiednie dane, które potrzebne są, aby automatycznie przyznać dofinansowanie – apeluje Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Brak wypełnienia w rejestrze żłobków wymaganych danych i nieścisłości w danych mogą spowodować wydłużenie czasu oczekiwania na środki lub w pewnych przypadkach wręcz uniemożliwić ich wypłatę – przestrzega.

Według rzeczniczki, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelał już pierwsze pieniądze na konta placówek w ramach żłobkowego kwocie 86 mln zł. Liczba dzieci, na które przyznano do tej pory dofinansowanie, wynosi ponad 65 tys.

 – Żeby rodzic mógł skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Na podstawie tego rejestru ZUS weryfikuje zebrane dane dotyczące dziecka i przelewa środki placówkom – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Rzeczniczka, zwraca uwagę, że rodzic może uzyskać dofinansowanie wstecz, począwszy od stycznia 2022 r., jeśli dziecko w tym miesiącu uczęszczało do żłobka.

– Będzie to możliwe, jeśli wniosek wpłynie do nas do końca maja – zapewnia Iwona Kowalska-Matis.

Wówczas ZUS przekaże dofinansowanie placówce za miesiące przypadające po 31 grudnia 2021 r., w których dziecko chodziło do danego żłobka. Po 31 maja 2022 r. można ubiegać się o dofinansowanie żłobkowe jedynie na bieżąco. W praktyce oznacza to, że wniosek złożony po 31 maja 2022 r. będzie skutkować przyznaniem dofinansowania od miesiąca złożenia wniosku do ZUS. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka, w takiej sytuacji dofinansowanie zostanie przyznane od miesiąca, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w placówce.

Informacja o kwocie środków przekazanych przez ZUS na rachunek placówki będzie dostępna dla rodziców na ich indywidualnym koncie PUE ZUS.

Dofinansowanie przysługuje na dziecko, na które rodzic nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Mogą z niego skorzystać na przykład rodzice na pierwsze dziecko albo na kolejne dziecko, w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca życia i po ukończeniu 35 miesiąca życia dziecka – za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

Dofinansowanie dotyczy opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub innej placówce. Do opłaty nie wlicza się kosztów wyżywienia dziecka w placówce. Co miesiąc ZUS wypłaci, więc kwotę faktycznej opłaty za pobyt dziecka w placówce w danym miesiącu wprowadzoną w rejestrze żłobków przez pracownika placówki, nie więcej jednak niż ustawowy limit 400 zł.

(IKM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty