https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Piknik sąsiedzki na Piaskowej Górze

W ramach konkursu ekologicznego Fundacji PKO Banku Polskiego pod hasłem „Pozwólmy ziemi oddychać” Fundacja Wałbrzych 2000 otrzymała grant na realizację projektu proekologicznego #WałbrzyskieOgrody, co umożliwi jego wdrożenie w praktyce.

Celem konkursu jest edukacja ekologiczna, podniesienie wiedzy na temat klimatu i czystości powietrza wśród dzieci, młodzieży oraz społeczności lokalnych. Dlatego Fundacja Wałbrzych 2000 wraz z partnerami Stowarzyszeniem Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej i Wałbrzyskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego zaplanowała warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz nasadzenia drzew i krzewów w ogrodzie Klubu Seniora w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 55.

Rośliny sadzić będą wspólnie uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu, mieszkańcy budynku przy ul. Wrocławskiej 55, członkinie Klubu Seniora, pracownicy i wolontariusze Fundacji Wałbrzych 2000, zaproszeni goście – wszyscy, którzy wezmą udział w Pikniku Sąsiedzkim w sobotę 28 maja 2022 r.

– Zaplanowaliśmy wielopokoleniowe spotkanie – zaprasza Agnieszka Chlipała, wiceprezeska Fundacji Wałbrzych 2000 – i dużo dobrej zabawy. Będziemy sadzić drzewa i krzewy, ale także grać w bule, podziwiać rękodzieło naszych seniorek, zajadać się kiełbaskami – jednym słowem dobrze się bawić i wzajemnie poznawać.

(JK)

Nieużytek przy ul. Wrocławskiej zamieniony w ogród (fot. archiwum Fundacji Wałbrzych 2000)

W ogrodzie ćwiczą uczestnicy Klubu Seniora (fot. archiwum Fundacji Wałbrzych 2000).

REKLAMA

REKLAMA