https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wałbrzyska Giełda Staroci

W każdą sobotę w wałbrzyskim Rynku istnieje możliwość wystawienia się ze swoimi produktami podczas giełdy staroci, produktów regionalnych i rękodzieła.

Dlaczego warto:

– zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wałbrzycha w czasie trwania giełdy czyli każdą sobotę w godzinach 6.00-14.00 nie będą pobierane opłaty targowe od wystawców,

– każdy wystawca na czas montażu i demontażu swojego stoiska ma możliwość podjechania samochodem do miejsca docelowego ze swoimi produktami,

– samochód na czas trwania giełdy można zaparkować na pobliskim parkingu przy ul. Rycerskiej, który w sobotę jest bezpłatny,

– promocja lokalnych artystów i produktów regionalnych

– możliwość poznania lokalnej oferty Wałbrzycha.

Ważne informacje:

– wystawca organizuje stoisko we własnym zakresie w sposób nie blokujący ciągów komunikacyjnych w Rynku,

– 21 maja specjalna edycja giełdy ze stoiskami instytucji miejskich z konkursami i warsztatami odbędzie się w godzinach 10.00-14.00.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA