https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przebudowa ulicy Kolejowej

Rozpoczęły się prace budowlane związane z przebudową ulicy Kolejowej w Czarnym Borze. Roboty prowadzone są na odcinku 889,10 m od włączenia w drogę wojewódzką do końca ulicy. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie wzmocnień podłoża gruntowego, wykonanie robót drogowych – nawierzchniowych, utwardzenie poboczy kostką kamienną na wewnętrznych stronach łuków, oczyszczenie rowów z samosiejek, odtworzenie istniejących rowów; ułożenie korytek betonowych w miejscach, gdzie obecnie brak jest odwodnienia; remont istniejących przepustów pod zjazdami i drogą oraz wykonanie wyfrezowania pozostawionych po wycince pni drzew. Termin zakończenia przebudowy ustalony został na 7 lipca 2022 r. Wykonawcą robót budowlanych jest Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Świdnicy. Wartość robót budowlanych wynosi 1 328 412,98 złotych.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty