https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina wynajmie lokal socjalny

Wójt Gminy Stare Bogaczowice zawiadamia, że w okresie od 17.03.2022 r. do dnia 06.05.2022 r. w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl został wywieszony wykaz nr 1/2022 dotyczący najmu socjalnego lokalu.

REKLAMA

REKLAMA