https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ZUS czeka na wnioski o 500+

Jeśli chcesz zachować ciągłość wypłat z programu 500+ musisz złożyć wniosek do końca kwietnia. Wniosek wysłany do ZUS do końca czerwca może oznaczać wypłatę z wyrównaniem, ale nieco później gdyż ZUS ma dwa miesiące na jego rozpatrzenie. Tylko wnioski złożone po czerwcu skutkują utratą wypłaty za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku. Zasada ta nie dotyczy nowourodzonych lub przysposobionych dzieci, których rodzice mają trzy miesiące na złożenie wniosku.

Dolnoślązacy wysłali do ZUS na nowy okres rozliczeniowy, który zaczyna się 1 czerwca br., już 241 752 wniosków na 359 792 dzieci. W całej Polsce wpłynęło do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 3 282 175 wniosków na 5 065 830 dzieci.

– Już od 1 lutego tego roku rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o przyznanie wypłat z programu „Rodzina 500 plus” na nowy okres świadczeniowy. Żeby nie stracić ciągłości wypłat wniosek musi do nas wpłynąć do końca czerwca – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka dodaje, że rodzice i opiekunowie, którzy do 30 czerwca złożą wniosek o 500 plus, otrzymają pieniądze za cały okres świadczeniowy tzn. od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Ustawowy termin rozpatrzenia wniosku i wypłaty zależy od miesiąca złożenia wniosku.

– Wniosek muszą złożyć zarówno rodzice nowourodzonych dzieci jak i ci rodzice, którzy już dostają pieniądze, bowiem prawo do wypłaty 500+ jest przyznawane zawsze na jeden rok – przypomina Kowalska-Matis.

Jeśli wniosek na nowy okres świadczeniowy wpłynie do ZUS do końca czerwca, wypłata będzie przysługiwała od czerwca br. do maja 2023 r. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje, bowiem od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, do końca okresu świadczeniowego. Zatem osoba, która złoży wniosek dopiero w lipcu, nie otrzyma świadczenia za czerwiec, lecz dopiero od lipca.

– Tutaj wyjątkiem są dzieci dopiero, co urodzone, przysposobione, objęte opieką lub umieszczone w pieczy lub w placówce. Jeśli wniosek w ich sprawie zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od dnia tego zdarzenia, 500 plus będzie przysługiwać od miesiąca wystąpienia wymienionych zdarzeń – zapewnia Iwona Kowalska-Matis.

Osobną kwestią jest maksymalny termin na ustalenie prawa i wypłatę świadczenia 500 plus. Przepisy przewidują, że wniosek złożony do końca kwietnia musi zostać załatwiony najpóźniej do czerwca, wniosek złożony w maju – do lipca, w czerwcu – do sierpnia, w lipcu – do września, a w sierpniu – do października danego roku. Przez załatwienie rozumie się rozpatrzenie i wypłatę świadczenia na konto rodzica.

Nowe wnioski można wysyłać wyłącznie online poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE), portal Empatia lub w bankowości elektronicznej. Również pisma, informacje i decyzje w sprawie wniosku są przekazywane w formie elektronicznej – wyłącznie na PUE. Gdy pojawi się tam ważna informacja o 500 plus, rodzice otrzymują powiadomienie SMS lub na e-maila. Pieniądze z programu są wypłacane wyłącznie na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

– Z naszych statystyk wynika, że rodzice nie mają problemów z przesyłaniem wniosków do ZUS. Najczęściej korzystają z własnej bankowości elektronicznej podobnie jak to było w przypadku wniosków o wyprawkę szkolną – zapewnia rzeczniczka z Dolnego Śląska.

Od początku 2022 roku obsługę tzn. przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

(IKM)

REKLAMA

REKLAMA