https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wałbrzyski Budżet Obywatelski

Do 31.05.2022 r. trwa zgłaszanie projektów do Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego.

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

– mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;

– propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;

– najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznaczane są do realizacji, wpisując je do budżetu.

Kto może wziąć udział w głosowaniu? Uprawniony do udziału w głosowaniu jest każdy mieszkaniec miasta Wałbrzycha, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 14 lat. Szczegółowe informacje o Wałbrzyskim Budżecie Obywatelskim dostępne są na stronie: https://wbo.walbrzych.eu/.

Harmonogram:

do 31.05.2022 r. – zgłaszanie projektów do Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego;

1.06. – 15.07.2022 r. – weryfikacja i opiniowanie zgłoszonych projektów;

16.07. –  31.08.2022 r. – analiza projektów;

01.09. – 30.09.2022 r. – głosowanie;

do 15.10.2022 r. – oficjalne ogłoszenie wyników.

(UMW)

REKLAMA

REKLAMA