https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Nowy sołtys Starego Julianowa

W nowym sołectwie Stary Julianów w Gminie Walim odbyły się wybory sołtysa oraz rady sołeckiej.

Mieszkańcy, w głosowaniu tajnym dokonali, wyboru sołtysa, którym został Paweł Figlak oraz rady sołeckiej, w skład której weszli: Danuta Kominowska, Ireneusz Górski, Halina Jednachowska, Marek Pawłowicz i Paweł Kramarz. Nowe sołectwo powstało w tym roku na wniosek mieszkańców.

 – Życzę nowemu sołtysowi i jego współpracownikom dużo cierpliwości i samych świetnych pomysłów. Mam nadzieję, że będziemy się często spotykać i razem rozwiązywać problemy naszych mieszkańców – mówi Adam Hausman, wójt Gminy Walim.

A marcowa narada sołtysów w Urzędzie Gminy Walim, była poświęcona między innymi sytuacji związanej z ciekami wodnymi w naszym regionie.

– Na spotkanie zaprosiliśmy przedstawicieli państwowej instytucji „Wody Polskie”. Uzyskaliśmy informacje o pracach, które zostały wykonane na ciekach wodnych od roku 2018, a także przedstawiono nam plany na rok 2022. Wspólnie z sołtysami ustalimy harmonogram przeglądu cieków wodnych pod kątem wykonania niezbędnych prac związanych z ich bieżącym utrzymaniem – wyjaśnia wójt Gminy Walim.

(AM)

REKLAMA

REKLAMA