https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Którędy pojadą pociągi?

Mieszkańcy gmin Czarny Bór, Stare Bogaczowice i Świebodzice będą mogli wypowiedzieć się na temat planów budowy linii szybkiej kolei, która ma przebiegać na ich terenach.

W gminach powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego i kamiennogórskiego organizowane są konsultacje społeczne, których tematem jest projekt budowy nowej linii kolejowej na odcinku Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa.

Mieszkańcy Świebodzic będą mogli spotkać się z przedstawicielami Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz firmy, która przygotowuje studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe tego projektu 4.04.2022 r. o godzinie 19:30 w Miejskim Domu Kultury, ul. Wolności 13 w Świebodzicach, a mieszkańcy Gminy Stare Bogaczowice 6 kwietnia 2022 r. o godzinie 19.30 w Urzędzie Gminy Stare Bogaczowice przy ul. Głównej 132. Z kolei 7 kwietnia 2022 r. o godz.16.00. konsultacje z mieszkańcami Gminy Czarny Bór odbędą się w Bibliotece + Centrum Kultury przy ul. Sportowej 43w Czarnym Borze.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA