https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Niemiecki Friedland też pomaga

– Partnerska Gmina Friedland z Niemiec wsparła Uchodźców z Ukrainy bardzo potrzebnymi rzeczami – mówi Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa. – Burmistrz Friedlandu Andreas Friedrichs wraz z żoną Suzanne Friedrichs przyjechali z transportem darów dla Ukrainy. Zorganizowana we Friedlandzie zbiórka darów trafiła do hostelu przy ul Sportowej 4 w Mieroszowie, gdzie zakwaterowani są uchodźcy z Ukrainy. Do tej pory Gmina Mieroszów przyjęła około 300 uchodźców. Dziękujemy za ten ważny gest solidarności naszym przyjaciołom z Friedland i wszystkim, którzy nas wspierają.

Ruszył Rządowy Program Dopłat dla Osób Prywatnych, które udzieliły schronienia i zapewniły wyżywienie Obywatelom Ukrainy w wyniku wojny z Federacja Rosyjską. Każda osoba goszcząca uchodźców z Ukrainy może otrzymać dofinansowanie w wysokości 40 zł na osobę za każdy dzień pobytu. Warunkiem udzielenia pomocy jest złożenie wniosku o świadczenie pieniężne oraz karty osoby przyjętej do zakwaterowania. Świadczenie wypłacane będzie „z dołu” i będzie przysługiwało do 60 dni kalendarzowych, a w uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody może zostać wydłużony.

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Mieroszów (pokój nr 1 na parterze) w godzinach pracy urzędu.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA