https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Na sprzedaż działka w Wałbrzychu

Prezes Zarządu WTBS Sp. z o.o. w Wałbrzychu ogłasza PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej (działki nr 229/1 i 229/2 obręb nr 19 Stary Zdrój), ul. Żeromskiego 20, 58-302 w Wałbrzychu o powierzchni 3081,0 m2.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 29 marca 2022r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 30.03.2022 r. o godz. 10:00

w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o.

w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, ul. Wyszyńskiego 3, I piętro, sala 8.

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej WTBS Sp. z o.o.

w Wałbrzychu:

https://www.wtbs.walbrzych.pl/aktualności/

REKLAMA

REKLAMA