https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Powstaje baza firm, które chcą zatrudnić pracowników z Ukrainy

– Na portalu www.biznes.walbrzych.pl będą zamieszczane oferty pracy dla obywateli Ukrainy. Zachęcam firmy, które mają możliwość zaoferowania zatrudnienia do przesyłania swoich ofert zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim na adres mailowy: k.usarek@um.walbrzych.pl – mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

– Rozbudowujemy portal www.biznes.walbrzych.pl o oferty pracy dla obywateli Ukrainy. Zwracamy się z prośbą do firm, które mogą zaoferować zatrudnienie o przesyłanie ofert, które powinny zawierać:

– nazwę firmy, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej,

– nazwę stanowiska pracy, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych,

– ogólny zakres obowiązków,

– miejsce wykonywania pracy,

– rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,

– wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto,

– datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej,

– jakie są oczekiwania wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości.

Oferty w języku polskim (lub również ukraińskim) należy przesłać na adres: k.usarek@um.walbrzych.pl – mówi prezydent Wałbrzycha.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA