https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dzieci dostaną komputery

– Dobra wiadomość dla dzieci i wnuków osób, które pracowały w państwowych gospodarstwach rolnych. Wszyscy, którzy złożyli wnioski o bezpłatne komputery, otrzymają sprzęt w najbliższym czasie – mówi Adam Hausman, wójt Gminy Walim.

Gmina Walim przystąpiła do rządowego projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

– Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu, co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. W Gminie Walim zostało złożonych 17 wniosków o bezpłatne komputery. Wszystkie zostały zaakceptowane. Całkowity koszt projektu wynosi 449 80zł (17 komputerów + ubezpieczenie) – dodaje Adam Hausman.

(AM)

REKLAMA

REKLAMA