https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Przebili tunel koło Starych Bogaczowic

– Najbardziej spektakularnym elementem na budowie drogi ekspresowej S3 pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą jest wykonanie dwóch tuneli drogowych. Pierwszy (TS-26) o długości około 2300 metrów i drugi (TS-32) o długości około 320 metrów. Drążenie obu naw dłuższego z nich właśnie dobiegło końca – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Dwa dwunawowe tunele drogowe drążone są na terenie Gminy Stare Bogaczowice. Tunel TS-26 o długości ok. 2300 m powstał pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice, natomiast TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków.

– Drążenie tunelu TS-26 od strony portalu południowego rozpoczęło się w grudniu 2020 roku, natomiast od strony północnej przystąpiono do prac drążeniowych w marcu 2021 roku. Na konstrukcję tunelu TS-26 składają się dwie nawy główne dla ruchu pojazdów: lewa (wschodnia) o długości 2 301,88 m i prawa (zachodnia) o długości 2 272,2 m, osiem przejść ewakuacyjnych poprzecznych i jeden przejazd awaryjny w środku tunelu. Dłuższy tunel wydrążony został metodą górniczą w technologii NATM (ang. New Austrian tunnelling method, pol. Nowa austriacka metoda), która została wybrana m.in. ze względu na budowę geologiczną górotworu, przekrój poprzeczny tunelu oraz jego długość. Podstawową zasadą metody NATM jest drążenie przy wykorzystaniu możliwie w jak największym stopniu efektu samonośności górotworu, będącego podstawowym elementem obudowy wstępnej. Najważniejszymi czynnościami przy tej metodzie drążenia tunelu jest prawidłowe wykonanie wyłomu, wykorzystanie naturalnego rozkładu naprężeń oraz bezzwłoczne wykonanie obudowy wstępnej. Wykonawca przystąpi teraz do realizacji ósmego, czyli ostatniego przejścia poprzecznego, łączącego obie nawy tunelu. Jego realizacja możliwa była dopiero po przebiciu obu naw na całej długości. Kolejnym etap prac będzie dotyczył zabezpieczenia wyrobiska górniczego, a następne prowadzone będą roboty związane z realizacją obudowy ostatecznej. Krótszy tunel drogowy realizowany jest w technologii Cut&Cover, czyli w tzw. otwartym wykopie. Oznacza to, że w pierwszym etapie robót wykonywany został głęboki wykop, aż do poziomu fundamentów tunelu, a następnie wykonywana jest żelbetowa konstrukcja. Z wykopu wywieziono 223 tys. m3 materiału skalnego, co w przeliczeniu stanowi pojemność 744 basenów olimpijskich. Obecnie prowadzone są prace związane z montażem systemu deskowań do betonowania konstrukcji, zbrojeniem i betonowaniem fundamentów tunelu. Obudowa tunelu składać się będzie z 27 segmentów, z czego obecnie realizowany jest dwudziesty pierwszy – wyjaśnia GDDKiA.

Budowa odcinka drogi ekspresowej S3 Bolków – Lubawka (granica państwa) podzielona została na dwa odrębne zadania: Bolków – Kamienna Góra Północ oraz Kamienna Góra Północ – Lubawka (granica państwa). W ramach obu inwestycji powstanie łącznie ponad 31-kilometrowy odcinek trasy S3, który połączy się w przyszłości z czeską autostradą D11.

Udostępnienie trasy kierowcom  planowane jest na  I połowę 2024 r. 

(RED)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty