https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Emocje wokół Skweru Kieślowskiego w Sokołowsku

Zagospodarowanie Skwer Kieślowskiego w Sokołowsku budzi wielkie emocje, nie tylko wśród mieszkańców Gminy Mieroszów. Projekt modernizacji skweru został przygotowany przez dr. inż. arch. Romana Rutkowskiego, który przedstawił Czytelnikom Tygodnika DB 2010 kulisy pracy nad nim.

Autor projektu przebudowy Skweru Kieślowskiego w Sokołowsku – dr. inż. arch. Roman Rutkowski jest mieszkańcem Wrocławia i Sokołowska, autorem wielu projektów w przestrzeniach i budynkach zabytkowych, między innymi pawilonu powitalnego w zamku Książ i będącej obecnie w realizacji przebudowy donżonu twierdzy w Srebrnej Górze. W sprawie projektu Gmina Mieroszów zebrała opinie mieszkańców, które można było składać pisemnie i mailowo. Architekt odpowiedział na wszystkie pytania i sugestie, a odpowiedzi te gmina udostępniła na swojej stronie internetowej.

Oto geneza projektu oraz jego założenia autorstwa dr. inż. arch. Romana Rutkowskiego:

Skwer Kieślowskiego to przestrzeń szczególna w Sokołowsku. Tak jak nie jest jasne, czym właściwie jest Sokołowsko – miastem, kurortem czy wioską – tak samo nie do końca było wiadomo, czym powinna stać się jego główna przestrzeń publiczna. W celu lepszego rozpoznania tematu, stowarzyszenie Grupa Sokołowska przeprowadziło ankietę, w której zapytało mieszkańców o ich preferencje dotyczące przyszłej przebudowy, włączając w to kwestię parkowania samochodów. W ankiecie przeważyła wizja skweru jako miejsca będącego: głównym placem Sokołowska, jego symbolicznym rynkiem i miejscem spotkań mieszkańców, na którym dałoby się zorganizować różne wydarzenia kulturalne, zebrania sołeckie i jarmarki. Na skwerze miał znaleźć się reprezentacyjny klomb i ławki, a liczba miejsc postojowych miała być zredukowana do tych służących jedynie mieszkańcom okolicznych kamienic.

Sokołowsko jest miejscem szczególnym, w którym oprócz codziennego życia małej miejscowości dzieją się rzeczy niezwykle. Przyjeżdżają tu nie tylko zwolennicy spokoju, dolnośląskiej architektury i okolicznych Gór Suchych, ale i również festiwali sztuki, filmu i literatury. To miejsce, w którym teraźniejszość miesza się z nieco zapomnianą, sanatoryjną przeszłością. Te wszystkie przesłanki, razem z wynikami ankiety, zostały uwzględnione w projekcie skweru. Główna część tej przestrzeni, ograniczona ul. Główną, ul. Parkową i rzędem drzew przy skarpie wznoszącej się do kościoła Matki Bożej Królowej Świata, została uporządkowana, tworząc trójkąt wypełniony zielenią. Trzy krawędzie trójkąta będą przebudowane – każda o innym przeznaczeniu i charakterze estetycznym. Całość będzie w swoim wyrazie horyzontalna, o dominującym w Sokołowsku zabarwieniu brązowawym, z dużą ilością zieleni. Jednocześnie rekreacyjna i funkcjonalna, działająca nie tylko na co dzień, ale i również gotowa na duże wydarzenia kulturalne.

W trójkącie umieszczono dwa koła. Pierwsze koło to amfiteatr, składający się czterech poziomów widowni i dolnej części o średnicy 13 metrów, w której znalazło się nieduże podwyższenie sceny. Amfiteatr będzie wykonany ze szlachetnych prefabrykatów betonowych w odcieniu brązowym, z drewnianymi siedziskami. W całości będzie rodzajem geograficznego instrumentu: cztery wejścia do niego będą wskazywać cztery strony świata, a wewnątrz, przy krawędzi sceny, znajdzie się umieszczona w posadzce panorama Gór Suchych, do zrobienia której wykorzystane będzie zdjęcie zrobione dronem wiszącym dokładnie nad skwerem. Panorama w syntetyczny sposób pokaże sylwetki okolicznych szczytów i dolin, lasy i polany, szlaki turystyczne, obiekty architektoniczne i lokalne zwierzęta. Scena zostanie wyposażona w ukryte miejsce montażu choinki bożonarodzeniowej, a także w zasilanie elektryczne wydarzeń kulturalnych. Dzięki wykorzystaniu istniejącego ukształtowania terenu, amfiteatr będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych zarówno na poziomie dolnym, jak i na poziomie górnym. Całość na co dzień będzie służyła odpoczynkowi i edukacji, w wyjątkowych momentach wydarzeniom kulturalnym, które obserwować będzie mogło jednocześnie ponad 200 osób.

Drugie koło poświęcone będzie Krzysztofowi Kieślowskiemu – wybitnemu polskiemu reżyserowi, w młodości mieszkańcowi Sokołowska. Koło to będzie postumentem wykonanym – podobnie jak amfiteatr – ze szlachetnych prefabrykatów betonowych o zabarwieniu brązowym, na którym znajdzie się rzeźba o nazwie „Przypadek”. Autorem rzeźby jest znany polski artysta Krzysztof Bednarski, autor prac rzeźbiarskich w przestrzeniach miejskich, a także nagrobków wielu ważnych postaci polskiej kultury (np. Pendereckiego, Zagajewskiego, Stańki, Fangora, a także samego Kieślowskiego na warszawskich Powązkach, na którym to umieszczone zostały odlewy rąk reżysera w charakterystycznym geście kadrującym rzeczywistość). Bednarski znał się z Kieślowskim, to dla niego przygotował rzeźbę upamiętniającą film „Przypadek”, w którym główną rolę grał Bogusław Linda. Rzeźba pierwotnie miała stanąć w Łodzi, miała wyobrażać dużych rozmiarów rozłożoną kostkę do gry, w której rosnąć miało drzewo i której refleksyjny materiał wykończeniowy miał odbijać rzeczywistość. Ostatecznie rzeźba stanie na skwerze w Sokołowsku i będzie wykonana ze stali kortenowskiej.

Obecnie w przestrzeni skweru pod zieleń przeznaczonych jest ok. 500 metrów kwadratowych, a po przebudowie ilość zieleni zwiększy się do 800 metrów kwadratowych. Z uwagi na to, że więcej wody opadowej będzie wsiąkać w zazielenioną ziemię, odciążony zostanie układ kanalizacji deszczowej Sokołowska. Trzy istniejące w przestrzeni skweru cisy zostaną przesadzone na skarpę przy kościele, w zamian zasadzonych zostanie pięć nowych drzew: dwie lipy drobnolistne, dwa kasztanowce białe i jedno drzewo jeszcze nieznane, wyrastające z „Przypadku”. Ul. Parkowa zostanie połączona z ul. Szkolną ścieżką o przepuszczalnej nawierzchni mineralnej. Na skwerze i jego okolicach znajdą się nowe ławki, lampy wysokie, kosze na śmieci, słupki i stojaki rowerowe – swoim charakterem wszystkie nawiązujące do sanatoryjnej przeszłości Sokołowska. Docelowo całe Sokołowsko, po kolejnych inwestycjach, będzie wyposażone w te właśnie meble, dzięki czemu miejscowość uzyska spójność wizualną nawiązującą do dawnych czasów. Liczba miejsc postojowych zostanie zredukowana do dziewięciu, parking z nimi znajdzie się na zakończeniu ul. Parkowej, a sama ul. Parkowa zyska nową nawierzchnię asfaltową. Skwer zostanie wyposażony w tablice informacyjne opowiadające o przeszłości miasteczka, o jego najważniejszych mieszkańcach i o okolicznych górach. Na skwerze stanie również gminna tablica ogłoszeń.

Opublikowane wizualizacje są poglądowe, pokazują ogólną intencję projektu, w szczegółach mogą się różnić między sobą i ze stanem docelowym.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA