https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Podzielą sołectwo?

Do 11 lutego 2022 r. trwają konsultacje dotyczące podziału sołectwa Dziećmorowice na Stary Julianów i Dziećmorowice w Gminie Walim. Każdy mieszkaniec może przedstawić opinię w tej sprawie. Projekty uchwał dotyczące podziału oraz formularz zgłaszania uwag są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Walim oraz w Kancelarii Urzędu Gminy Walim (ul. Boczna 9). Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na formularzu zgłaszania uwag. Wypełniony skan formularza najlepiej przesłać na adres e-mail: urzad@walim.pl. Można też dostarczyć go do urzędu gminy i złożyć w kancelarii lub wysłać na adres Urząd Gminy Walim, ul. Boczna 9, 58-320 Walim. Osoby upoważnione do udziału w konsultacjach winny posiadać czynne prawo wyborcze oraz zamieszkiwać na stałe (być ujętym w rejestrze wyborców) na terenie Gminy Walim.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA