https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Będą modernizowali budynki

Gmina Boguszów-Gorce przystąpiła do Sub-Regionalnego Programu Modernizacji Budynków. – W związku z tym zapraszam mieszkańców do wypełnienia ankiety, która ma spełnić dwa cele – mówi Sylwia Dąbrowska, burmistrz Boguszowa – Gorc.

– Pierwszy cel wynika z podjętych przez Gminę Boguszów – Gorce działań na rzecz pozyskania dla mieszkańców funduszy na nowe instalacje grzewcze w ich domach i mieszkaniach oraz poprawę stanu budynków. To w związku ze spodziewanymi na Dolnym Śląsku nowymi programami dotacyjnymi, m.in. dla gmin objętych Funduszem Sprawiedliwej Transformacji (w tym naszej gminy). Aby skutecznie pozyskać te środki, musimy mieć dobrą orientację, którzy mieszkańcy, które wspólnoty czy spółdzielnie mieszkaniowe są zainteresowane pozyskaniem takich środków i na jaki zakres. Drugim celem ankiety, oprócz ustalenia potrzeb mieszkańców w zakresie modernizacji źródeł grzewczych i budynków, jest inwentaryzacja sposobu ogrzewania wszystkich budynków znajdujących się na terenie naszej gminy. Taki obowiązek nałożył na gminy i ich mieszkańców Samorząd Województwa Dolnośląskiego (Program Ochrony Powietrza przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego) – wyjaśnia Sylwia Dąbrowska.

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do 15 lutego 2022 r.: osobiście w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguszowie – Go0rcach (pokój nr 5), e-mailem na adres: sekretariat@boguszow-gorce.pl; tradycyjną pocztą na adres: Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów -Gorce. Formularze ankiet i deklaracji dostępne są na stronie internetowej https://boguszow-gorce.pl oraz na portalu https://dobrebudynki.pl/ i w punkcie obsługi klienta urzędu miejskiego.

(JCF)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty