https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina równa w kompetencjach

Projekt „Gmina Mieroszów równa w kompetencjach – działania rozwijające ucznia szkoły podstawowej” otrzymał dofinansowanie w wysokości 237 533,42 zł. Projekt, którego całkowita wartość  wynosi 295 411,92 zł realizowany będzie od nowego roku szkolnego i zakłada wsparcie wszystkich szkół w gminie.

– Nauka zdalna i czas pandemii spowodowały zmiany, zwłaszcza wśród uczniów młodszych klas szkół podstawowych, dlatego pomoc jest wysoce wskazana. Działania zaproponowane w projekcie to: opieka psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych; kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy; wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi; organizacja wycieczek edukacyjnych i wspierających kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – wyjaśnia Andrzej Lipiński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA