https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina Walim ma budżet

Radni większością głosów przyjęli budżet Gminy Walim na 2022 r., przygotowany przez wójta Gminy Walim Adama Hausmana. Planowane dochody wynoszą 28 193 195,22 zł; wydatki: 30 660 451,94 zł, a deficyt: 2 467 256,72 zł. – Ze względu na ogromne zmiany, z jakimi będziemy mieli do czynienia w tym roku, ze względu na wprowadzany „Polski Ład”, budżet może się zmieniać. Na szczęście mamy wolne środki w wysokości ponad 3 milionów złotych, a więc jesteśmy dość dobrze przygotowani na niespodziewane sytuacje – mówi wójt Adam Hausman.

Planowane wydatki inwestycyjne: drogi gminne, powiatowe – 4 385 000 zł; gospodarka mieszkaniowa – 160 900 zł; ochrona środowiska (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła) – 50 600 zł; kultura fizyczna – 41 700 zł; domy i ośrodki kultury, świetlice – 1 392 000 zł.

(AM)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty