https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wybory w Zagórzu Śląskim

18 stycznia 2022 r. o godzinie 17.00 w świetlicy wiejskiej odbędzie się Zebranie Wiejskie w Sołectwie Zagórze Śląskie. Podczas zebrania odbędą się wybory uzupełniające sołtysa oraz członka rady sołeckiej.

Porządek obrad:

– Otwarcie zebrania i wskazanie przewodniczącego zebrania.

– Stwierdzenie prawomocności zebrania.

– Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Sołtysa oraz członka Rady Sołeckiej.

– Przeprowadzenie wyborów sołtysa.

– Sporządzenie protokołu z wyboru sołtysa.

– Ustalenie i podanie do wiadomości zebrania wyniku głosowania w wyborach sołtysa.

– Przeprowadzenie wyborów członka rady sołeckiej.

– Sporządzenie protokołu z wyboru członka rady sołeckiej.

– Ustalenie i podanie do wiadomości uczestników zebrania wyniku głosowania w wyborach członka rady sołeckiej.

– Dyskusja.

– Zakończenie obrad zebrania.

 – Zapraszam wszystkich mieszkańców do licznego udziału w zebraniu. Uwaga! Jeżeli zebranie wiejskie nie dojdzie do skutku w ogłoszonym terminie, ogłasza się drugi termin w tym samym dniu i miejscu o godz. 17.15 – mówi Wójt Gminy Walim Adam Hausman.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA