https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Mariusz Misiuna nowym dyrektorem Szpitala im. dra A. Sokołowskiego?

– Komisja konkursowa, po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych, zarekomendowała na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu Pana Mariusza Misiunę. Rekomendacja zwycięskiej kandydatury zostanie przedstawiona do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego. Rozpoczęcie pracy przez nowego Dyrektora Szpitala planowane jest w lutym br. – mówi Michał Nowakowski, Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Do konkursu na stanowisko dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu zgłosiło się 4 kandydatów. Komisja konkursowa po sprawdzeniu złożonych aplikacji konkursowych pod względem spełnienia wymogów formalnych przeprowadziła z 3 kandydatami rozmowy kwalifikacyjne.

– Aplikacja konkursowa jednej z osób kandydujących nie spełniła wymogów formalnych. Wśród niezbędnych wymagań kwalifikacyjnych od kandydatów oczekiwane było m.in. posiadanie wykształcenia wyższego, co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku kierowniczym lub ukończonych studiów podyplomowych na kierunku zarządzanie oraz posiadanie wiedzy i doświadczenia dających rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora szpitala. Kandydaci, podczas rozmów indywidualnych prowadzonych przez komisję konkursową przedstawiali własną koncepcję zarządzania oraz strategię rozwoju Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu. Pełniąca od sierpnia 2021 roku obowiązki dyrektora szpitala Adriana Tomusiak – z własnej decyzji – nie brała udziału w konkursie. Obowiązki związane z kierowaniem Specjalistycznym Szpitalem im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu będzie wykonywała do czasu objęcia funkcji przez dyrektora wybranego w przeprowadzonym konkursie – wyjaśnia Michał Nowakowski.

Mariusz Misiuna posiada wieloletnie doświadczenie w sektorze ochrony zdrowia. W swojej dotychczasowej pracy pełnił obowiązki dyrektora Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kierował również Zespołem Opieki Zdrowotnej w Złotoryi – Szpitalem im. A. Wolańczyka. Jest absolwentem Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ze specjalizacją ekonomii menadżerskiej oraz absolwentem podyplomowych studiów z zarządzania w podmiotach leczniczych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jako członek zarządu Regionalnego Centrum Zdrowia oraz Lubmed zarządza działalnością szpitala oraz zespołu przychodni.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA