https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Jedlina zbuduje basen i lodowisko

36 milionów złotych – tyle będzie wynosił budżet Gminy Jedlina – Zdrój na 2022 rok. Radni uzdrowiskowej gminy 17 milionów złotych zaplanowali na inwestycje, w śród których są między innymi budowa lodowiska oraz rozpoczęcie budowy letniego parku wodnego.

Radni Rady Miasta Jedlina-Zdrój jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2022 r.

– Z jednej strony jest on rekordowy po stronie wydatków (przede wszystkim na zadania inwestycyjne), z drugiej bardzo trudny do realizacji ze względu na wysoki wskaźnik inflacji, m.in. bardzo duży wzrost opłat za energię elektryczną oraz opłat za inne usługi – mówi Leszek Orpel, burmistrz Jedliny-Zdroju. – W budżecie pojawiło się także nowe zadanie, a jest nim utrzymanie żłobka miejskiego. Miasto prowadzi także szkołę podstawową wraz z oddziałami przedszkolnymi, centrum kultury z biblioteką i ośrodkami sportowo-rekreacyjnymi, centrum usług socjalnych z ośrodkiem pomocy społecznej i klubem seniora, urząd miasta wraz ze służbami utrzymania miasta. Tegoroczny budżet zakłada rekordowe wydatki inwestycyjne na kwotę 17 milionów złotych. Środki finansowe gmina pozyska z zewnętrznych źródeł, a także ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych. Między innymi zrealizowane zostaną następujące przedsięwzięcia: budowa sezonowego lodowiska w kompleksie Active Jedlina, rozpoczęcie budowy letniego parku wodnego w kompleksie active jedlina, zakończenie modernizacji Parku Północnego z fontannami i amfiteatrem – to zadanie inwestycyjne zakończone zostanie w maju 2022 r., modernizacja dróg gminnych: Reymonta, Reya, Konopnickiej, Mostowej, Krótkiej; mostu przy ul. Długiej; rewitalizacja podwórek; modernizacja oświetlenia; wymiana pieców węglowych na inne ekologiczne paliwa; rozpoczęcie budowy przez TBS 43 mieszkaniowego budynku przy ul. W. Andersa. Budżet Gminy na rok 2022 uwzględnia: dochody w wysokości: 35 173 043,38 zł, wydatki w wysokości 38 609 959,38 zł. W celu uzyskania koniecznych wpływów do budżetu kontynuowana będzie sprzedaż lokali mieszkalnych oraz dalsza prywatyzacja majątku gminy: między innymi nieruchomości położonych przy ul. Poznańskiej, ul. Reymonta, ul. Pokrzywianka. Natomiast limit na wydatki majątkowe jest najwyższy w historii gminy, stanowi aż 45 % wydatków Gminy Jedlina-Zdrój ogółem. Po stronie wydatków bieżących w pierwszej kolejności w budżecie miasta Jedlina-Zdrój na 2022 rok zabezpieczone zostały środki związane z realizacją zadań obowiązkowych oraz wydatki związane z obsługą zadłużenia. Pozostałe wydatki budżetu dotyczą funkcjonowania gminnych jednostek budżetowych, w tym szczególnie realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej oraz oświaty i wychowania. Budżet nasz jest bardzo ambitny i wymagający wielkiego wysiłku przy jego realizacji – podkreśla Burmistrz uzdrowiskowej gminy.

(KS)

REKLAMA

REKLAMA