https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dla bezpieczeństwa

-Zakończyła się realizacja dwóch zadań, których celem jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w trudnym czasie pandemii udało się Gminie Głuszyca zrealizować oczekiwane przez mieszkańców remonty pięciu dróg gminnych wraz z przebudową mostu przy ul. Częstochowskiej. Inwestycje drogowe w sumie przekroczyły 2,3 miliona złotych – mówi burmistrz Głuszycy Roman Głód.

Przypomnijmy: w roku 2019 Gmina Głuszyca złożyła dwa wnioski o dofinansowanie zadań w ramach rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i wsparte dofinansowaniem wynoszącym ponad 1,5 miliona złotych.

Jedno z dofinansowanych zadań dotyczyło poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego poprzez remont trzech dróg gminnych o łącznej długości 750 metrów bieżących. Zadanie pozwoliło na remont dróg gminnych zlokalizowanych przy ulicach Górnej, Niecałej i Przemysłowej, gdzie pozostawiona została nawierzchnia z kostki brukowej. Koszty realizacji zadania wyniosły 1 070 765,50 zł, a otrzymane dofinansowanie to kwota 692 744,85 zł.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez remont dróg gminnych  ul. Częstochowska wraz z mostem i ul. Dolna w Głuszycy – to drugie dofinansowane zadanie w ramach środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie to polegało na remoncie dwóch dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami o łącznej długości 840 metrów bieżących. Ponadto został także przebudowany most nad rzeką Bystrzycą w ciągu ul. Częstochowskiej, który stanowi niezwykle ważny element ułatwiający komunikację zarówno dla osób, które przemieszczają się pieszo, jak kierujących pojazdami.  Koszty realizacji tego zadania to 1 324 010,89 zł, zaś kwota dofinansowania wyniosła 870 016,62 zł.

(AGM)

REKLAMA

REKLAMA