https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wybrali ładne kamienice

Wybrali ładne kamienice

Rozstrzygnięty został II Konkurs Ładna Kamienica w Gminie Mieroszów. Zwycięska wspólnota dostała nagrodę w wysokości 10 tys. zł.

Na mocy Uchwały nr XL/113/2020 Rady Miejskiej Mieroszowa z 30 stycznia 2020 r., w sprawie ustanawiania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej Mieroszowa, w 2021 roku przyznane zostały dwie nagrody dla właścicieli nieruchomości, położonych w Gminie Mieroszów. I miejsce zajęła Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Kopernika 25A w Mieroszowie, która została nagrodę w wysokości 10 000 zł, a drugie miejsce i nagrodę w wysokości 7 000 zł Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Powstańców 22a w Mieroszowie.

– Na konkurs wpłynęły 4 wnioski. W trakcie oceny jeden z wniosków, ze względu na braki formalne i niezgodności z regulaminem konkursu, został odrzucony, natomiast inny został wycofany przez wnioskodawcę. Gratulujemy tegorocznym zwycięzcom i zachęcamy do udziału w konkursie w przyszłym roku  – podkreślają organizatorzy.

(RED, fot. Tomasz Tracewski)

REKLAMA

REKLAMA