https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Chcesz od ZUS dostać PIT? Sprawdź swój adres

Chcesz od ZUS dostać PIT? Sprawdź swój adres

Kończy się stary rok, a nowy niesie za sobą obowiązek wysłania rocznego rozliczenia podatkowego (PIT) dla wszystkich, którzy w roku 2021 dostali jakiekolwiek pieniądze z ZUS. Zdarza się niekiedy, że – z powodu niewłaściwego adresu – roczne rozliczenia nie docierają do klientów ZUS.

– Stąd nasz apel, szczególnie do tych osób, które dostawały od nas zasiłki np. chorobowy, macierzyński lub z akcji pobytu na kwarantannie żeby sprawdziły, czy posiadany przez ZUS adres jest właściwy – prosi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Co roku do klientów nie dociera ponad 1 proc. wysłanych rocznych rozliczeń z powodu błędnego adresu – dodaje.

Rzeczniczka wyjaśnia, że deklarację PIT z tytułu wypłaconych przez ZUS zasiłków, rent i emerytur otrzymuje każdy klient, z którego pieniędzy została potrącona zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. W formie papierowej dostają je także osoby, które mają swoje indywidualne konto na platformie internetowej PUE ZUS.

– Natomiast, jeśli klient ma konto na PUE, to ma możliwość wyświetlenia szczegółów wybranego formularza PIT. Formularz zostaje wyświetlony w postaci pliku PDF, w trybie tylko do podglądu – zastrzega Iwona Kowalska-Matis. – Wielu naszych klientów czeka na swoje roczne rozliczenie i są zawiedzeni, gdy nie trafi ono do ich skrzynek. Najczęstszą tego przyczyną jest fakt, że ktoś zmienił miejsce zamieszkania i nie poinformował ZUS o nowym adresie, stąd mój apel o aktualizację danych.

Co roku ZUS wysyła ok. 9,5 mln deklaracji podatkowych (PIT), w tym na Dolnym Śląsku do ponad 700 tys. Dolnoślązaków. PIT-y są co roku wysyłane na przełomie stycznia i lutego do wszystkich osób, które w poprzednim roku, chociaż raz dostały pieniądze z ZUS. 

Na początku 2021 roku PIT został- wysłany do 711 190 mieszkańców Dolnego Śląska, w tym na obszarze działania legnickiego oddziału ZUS do 186467, wałbrzyskiego oddziału – do 253878 i wrocławskiego – 270845.

(IKM)

REKLAMA

REKLAMA