https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Powstanie Cyklostrada Dolnośląska

Powstanie Cyklostrada Dolnośląska

Gminy Boguszów – Gorce, Czarny Bór, Głuszyca, Jedlina – Zdrój, Szczawno-Zdrój i Świebodzice znalazły się, wraz z Powiatem Wałbrzyskim, w gronie samorządów, które w Wałbrzychu podpisały deklarację współpracy przy budowie Cyklostrady Dolnośląskiej.

Trasa Sudecka i Eurovelo to najważniejsze tematy wałbrzyskiego spotkania dotyczącego przebiegu powstającej w naszym regionie Cyklostrady Dolnośląskiej. Na kolejnym, które odbyło się w Bardzie, omawiano m.in. drugą część Trasy Złotej oraz fragment Trasy Kłodzkiej. W obu spotkaniach licznie uczestniczyli lokalni samorządowcy, a zakończyły się one zwyczajowo podpisaniem wspólnej deklaracji współpracy przy realizacji projektu Cyklostrady.

– Podczas tych bardzo ważnych spotkań poruszyliśmy temat przebiegu tras, rozwiązań które ułatwią turystom podróżowanie po ścieżkach rowerowych, a także o zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa przy projektowaniu Cyklostrady – wyjaśnia Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko.

– Bardzo się cieszę, że podczas obu spotkań podpisaliśmy deklarację współpracy przy tworzeniu Cyklostrady Dolnośląskiej. Celem projektu jest powstanie szerokiej i funkcjonalnej sieci tras rowerowych wspierających rozwój turystyki w regionie, a także promocja aktywnej i przyjaznej środowisku formy spędzania czasu – dodaje Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa.

– Gmina Miasto Boguszów-Gorce to bardzo ważny punkt na trasie przyszłej cyklostrady, gdyż to w naszym mieście powstanie węzeł Trasy Sudeckiej z odgałęzieniem prowadzącym na Trasę Kłodzką. Warto dodać, że znajduje się ono również na trasie projektowanej przez Powiat Wałbrzyski, tzw. „podkowy” – trasy rowerowej prowadzącej drogami leśnymi, która ma spinać wszystkie gminy powiatu i doprowadzać do lokalnych atrakcji oraz istniejących tras rowerowych MTB. Cyklostrada jest wspólnym projektem, który nie powstanie bez zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego – podkreśla burmistrz Boguszowa – Gorc Sylwia Dąbrowska, która podpisała deklarację wraz z Rafałem Wiernickim – dyrektorem OSiR Boguszów-Gorce..

– Program jest tworzony z myślą o mieszkańcach całego regionu oraz otwartych na współpracę samorządów. Celem cyklostrady jest utworzenie na Dolnym Śląsku funkcjonalnej i szerokiej sieci tras rowerowych, służących codziennej komunikacji mieszkańców, przy jednoczesnym rozwoju turystyki w całym regionie. Ma także za zadanie promować ochronę środowiska oraz podnosić aktywność fizyczną. Budowa cyklostrady wpłynie bardzo pozytywnie na rozwój gospodarczy regionu. Współpraca samorządów będzie odbywała się na zasadach partnerstwa, wspólnego aplikowania o zewnętrzne źródła finansowania tej inwestycji (w tym o środki europejskie), a także późniejszej realizacji i promocji projektu – dodaje burmistrz Roman Głód, który podpisał deklarację współpracy przy tym projekcie w imieniu Gminy Głuszyca.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA