https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Finał Be Together w Wałbrzychu

Finał Be Together w Wałbrzychu

– Be Together to twórczy projekt, który zakłada integrację osób z niepełnosprawnościami i osób pełnosprawnych na bazie warsztatów artystycznych. Projekt rozwinął się, zmienił formułę na częściowo wyjazdową i – chociaż wszystkie 3 grupy artystyczne zebrały się wokół Wrocławia, Katowic i Wałbrzycha – okazał się być działaniem jeszcze bardziej otwartym na uczestników mniejszych miejscowości. Tak jak w ubiegłych latach, pracowaliśmy z teatrem, ruchem i słowem (grupa wrocławska i katowicka), a także rozwijając działania wizualne i manualne (grupa wałbrzysko-wrocławska). Podczas projektu spotykaliśmy się i braliśmy udział warsztatach, to był wspólny czas wypełniony poznawaniem się, przełamywaniem barier i pokonywaniem własnych granic, budowaniem zaufania i obalaniem stereotypów. Na finał zapraszamy 21.11.2021 r. (niedziela) o godz. 17.00 do Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia (sala Montownia, ul. Wysockiego 29 w Wałbrzychu). O godz. 17.00 rozpocznie się wernisaż wystawy Schronienie (grupa wrocławsko-wałbrzyska), a o godz. 17.30 pokaz filmu Dwa/Jeden Świat (grupa katowicka), Słońcem pijani (Mazury) i Wracać (grupa wrocławska). Zgłoś chęć udziału w finale pod adresem: projektbetogether@gmail.com lub emu.fundacja@gmail.com – mówi Magdalena Sawicka koordynująca projekt w Wałbrzychu.

(RED)

REKLAMA