https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Drogi w przebudowie

Drogi w przebudowie

Na ukończeniu jest przebudowa ulicy Wczasowej w Kowalowej. Zadanie realizowane jest przez Gminę Mieroszów ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wspólnie z Nadleśnictwem Wałbrzych. Trwają także roboty drogowe na ul. Przejazd w Mieroszowie. Po wymianie sieci wodociągowej w ubiegłym roku teraz wykonane są prace związane z budową kanalizacji deszczowej i przebudową nawierzchni. Wartość robót wynosi 856 353 zł, a środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg to 599 487 zł, a własne z budżetu Gminy Mieroszów 256 906 zł. Termin zakończenia robót zaplanowany został na 30 listopada 2021.

(RED)

REKLAMA