https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ścieżka Pavla Hečka

Ścieżka Pavla Hečka

– Wspaniała wiadomość z Euroregion Glacensis! Projekt, którego Gmina Mieroszów jest partnerem, otrzymał dofinansowanie w kwocie 50 169,97 euro z Programu Interreg V-A Česka Republika-Polska. Liderem projektu „Česko-polská stezka Pavla Hečka/Czesko-polski szlak im. Pavla Hečka” jest miasto Mezimesti, a partnerami są także Teplice nad Metują i Adrspach. Szlak rozpoczyna się w Mezimesti i jest to pętla około 48 km, prowadząca przez Gminę Mieroszów, Adrspach, Teplice nad Metują. W ten sposób chcemy zachować pamięć o naszym przyjacielu, samorządowcu i wspaniałym człowieku Pavle Hecko, który był włodarzem Mezimesti. Za przygotowanie dokumentacji dotyczącej naszej części projektu dziękujemy Igorowi Hoffmanowi, Tomaszowi Tracewskiemu oraz Nadleśnictwu Wałbrzych – mówi Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA