https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gminy dostaną pieniądze na inwestycje

Gminy dostaną pieniądze na inwestycje

Gmina Czarny Bór gościła dziś włodarzy gmin powiatu wałbrzyskiego i świdnickiego, którym zostały wręczone promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Celem Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych jest dofinansowanie inwestycji realizowanych przez samorządy gmin, miast, powiatów i województw. Wysokość bezzwrotnego dofinansowania jest zależna od obszaru priorytetowego, w którym mieści się planowana inwestycja. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Pierwszy nabór wniosków trwał od 2 lipca do 15 sierpnia 2021 r. W tym czasie każda jednostka samorządu terytorialnego (lub ich związek) mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym: 1 wniosek bez kwotowego ograniczenia; 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie mogła przekroczyć 30 mln zł oraz 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł. Dofinansowanie wypłacane: w przypadku inwestycji, których realizacja nie będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: po zakończeniu inwestycji; w przypadku inwestycji, których realizacja będzie trwała dłużej niż 12 miesięcy: w 2-3 transzach, zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji (po zrealizowaniu kolejnych etapów inwestycji). Wypłaty dofinansowania będą realizowane w tzw. oknach płatniczych, czyli stałych terminach wypłat ogłaszanych na stronie internetowej banku. W każdym miesiącu planowane są dwa okna płatnicze.

Symbolicznego przekazania promes dokonali: minister Michał Dworczyk – Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ireneusz Zyska – Wiceminister Klimatu i Środowiska, Jarosław Kresa – wicewojewoda dolnośląski, Marcin Gwóźdź – Poseł na Sejm RP oraz Grzegorz Macko – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego.

Kolejne rządowe środki trafią do naszego regionu. Subregion wałbrzyski otrzyma ponad 349 mln zł bezzwrotnego dofinansowania. Zrównoważony rozwój i nowe inwestycje – w drogi, transport publiczny, kanalizacje, szkoły czy boiska. Wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i nowe miejsca pracy. Rządowe środki na inwestycje w ramach #PolskiŁad zmienią oblicze naszych gmin i powiatów. Dziękuje za wszystkie spotkania i rozmowy z samorządowcami, którzy tak licznie zgromadzili się w Piławie Górnej i Czarnym Borze przy okazji ogłoszenia wyników i wręczenia symbolicznych promes w ramach #PolskiŁad dla samorządów. Włodarze naszych gmin i powiatów na południu Dolnego Śląska rozpoczynają procedury przetargowe na historyczne inwestycje, a realizacja większości z blisko 70 rządowych dofinansowań rozpocznie się już na początku nadchodzącego roku. Dzięki Rządowemu Funduszowi Polski Ład mamy szansę wspólnie zmienić oblicze naszych miast, wiosek, powiatów, gmin i województw – naszych małych ojczyzn. #PolskiŁad to jedyny w historii program tak kompleksowego wsparcia inwestycyjnego dla samorządów. W jego ramach bezzwrotne dofinansowanie otrzymało ponad 97 proc. samorządów w całej Polsce – mówi minister Michał Dworczyk.

(RED)

Lista dofinansowanych projektów z Aglomeracji Wałbrzyskiej:

Boguszów – Gorce

Budowa oraz modernizacja infrastruktury spoirtowej w Boguszowie – Gorcach – 4 500 000 zł

Czarny Bór

Budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarny Bór – 3 899 997 zł

Budowa żłobka gminnego w Czarnym Borze – 5 100 000 zł

Głuszyca

Budowa toru rolkowego przy ul. Dolnej w Głuszycy 1 080 000 zł

Jedlina – Zdrój

Poprawa Bezpieczeństwa drogowego w Uzdrowisku Jedlina-Zdrój – 4 750 000

Stare Bogaczowice

Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Gostków i Nowe Bogaczowice – 3 400 000

Świebodzice

Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby Gminy Świeboidzice wraz z budową stacji ładowania – 4 500 000 zł

Lubawka

Budowa i modernizacja drogi gminnej przy ul. Kolonia w Chełmsku Śląskim – 4 250 000 zł

Mieroszów

Modernizacja infrastruktury drogowej Gminy Mieroszów – 3 515 000 zł

Modernizacja infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Mieroszów – 1 634 000 zł

Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Miejskiego w Mieroszowie – 2 970 000 zł

Powiat Wałbrzyski

Przebudowa drogi powiatowej nr 3363D w Rybnicy Leśnej w Gminie Mieroszów – 2 565 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 3363D w Głuszycy – 2 375 000 zł

Przebudowa drogi powiatowej nr 3398D w – ul. Zachodniej w Boguszowie – Gorcach – 2 375 000 zł

Szczawno – Zdrój

Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej – 7 500 000 zł

Modernizacja infrastruktury kulkturalnej i turystycznej – 1 500 000 zł

Walim

Przebudowa drogi gminnej – ul. Mickiewicza w Walimiu – 4 750 000 zł

Wałbrzych

Rewitalizacja Skweru im. Sybiraków przy ul. Głównej i Wrocławskiej w Wałbrzychu wraz z terenem zielonym zlokalizowanym przy ul. Głównej – 5 000 000 zł

Województwo Dolnośląskie

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 375 w Strudze w Gminie Stare Bogaczowice – 4 560 000 zł

REKLAMA

REKLAMA