https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Graty z chaty

Graty z chaty

Kolejny raz w Gminie Głuszyca zostanie przeprowadzona akcja „Wywalamy graty z chaty”. Zbiórka przeprowadzona zostanie w formie „wystawki” i dotyczyć będzie odpadów wielkogabarytowych z gospodarstw domowych – meble, dywany, opony samochodów osobowych (od osób fizycznych), sprzęt RTV i AGD (kompletny), ceramika sanitarna itp. gruz, papy, żużel, odpady z budów nie będą odbierane. Odpady należy wystawić na 1 dzień przed planowaną zbiórką: mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej proszeni są o wystawienie odpadów przed posesjami, a mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej – przy pojemnikach na odpady. Terminy zbiórki: 18 października -miasto Głuszyca, 20 października – Grzmiąca i Łomnica, 22 października – Kolce, Sierpnica i Głuszyca Górna.

(AGM)

REKLAMA