https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gmina sprzedaje mieszkania i działki bez przetargu

Wójt Gminy Stare Bogaczowice zawiadamia, że w okresie od 01.10.2021 r. do dnia 21.10.2021 r. w Urzędzie Gminy w Starych Bogaczowicach przy ulicy Głównej 132 na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej www.bip.starebogaczowice.ug.gov.pl zostanie wywieszony wykaz nr 7/2021 lokali  mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym oraz wykaz nr 8/2021 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży  w trybie bezprzetargowym.

REKLAMA