https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Wałbrzyska elektrownia słoneczna

Wałbrzyska elektrownia słoneczna

W Wałbrzychu powstanie elektrownia fotowoltaiczna o mocy 2 megawatów. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej.

– Wałbrzyski Klaster Energetyczny, którego członkiem jest Gmina Wałbrzych otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości 6,6 mln zł na realizację projektu „Budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej z promieniowania słonecznego przez członków Wałbrzyskiego Klastra Energetycznego”. Liderem projektu jest Miejski Zakład Usług Komunalnych w Wałbrzychu, który w ramach projektu wybuduje elektrownię fotowoltaiczną o mocy 2 MW wraz z przyłączeniem do sieci dystrybucji energii elektrycznej (przy ul. P. Wysockiego, działka nr 167, obręb Biały Kamień nr 18) – mówi Edward Szewczak, rzecznik prasowy Prezydenta Wałbrzycha.

(ESZ)

REKLAMA

REKLAMA

Archiwalne posty