https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

– Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła – napisała Wisława Szymborska. Miłośnicy czytania książek, nie mają wątpliwości, że to prawda!

Aby zachęcić do czytania, Polska Izba Książki w 2001 roku ogłosiła 29 września Ogólnopolskim Dniem Głośnego Czytania. Celem akcji jest promowanie głośnego czytania dzieciom, nabywanie przyjemności z czytania i słuchania. Czytanie książek to nie tylko ciekawa forma spędzania wolnego czasu, zdobywanie nowej wiedzy, ale również rozwijanie wyobraźni czy wzbogacanie słownictwa, a głośne czytanie dzieciom to również budowanie silnej więzi emocjonalnej.

– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów w Walimiu już po raz piąty włączyła się do tej akcji. Tegoroczne święto w bibliotece szkolnej przebiegło pod hasłem „Z legendą po najbliższej okolicy”. Uczniowie klas I – III zaproszeni zostali do biblioteki szkolnej, gdzie wysłuchali legend związanych z zamkami Książ i Grodno. W klasach IV – VI wychowawcy klas przeczytali legendy związane z Górami Sowimi. Wychowawcy klas VII a, VII b i VIII zapoznali uczniów ze wspomnieniami naszych mieszkańców, którzy przybyli do Walimia po wojnie. Relacje ich spisane są w dostępnej w naszej bibliotece książce pt. „Dziedzictwo kulturowe Gór Sowich”. Akcja promująca czytelnictwo wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród uczniów i nauczycieli i na pewno będzie kontynuowana w przyszłości – podkreślają organizatorzy Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania w walimskiej szkole.

(AM)

REKLAMA

REKLAMA