https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Na sprzedaż lokal użytkowy w Wałbrzychu

Prezes zarządu WTBS Sp. z o.o. ogłasza

pisemny nieograniczony przetarg ofertowy

na sprzedaż nieruchomości lokalowej (lokal użytkowy)

w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Wrocławskiej 41 w Wałbrzychu.

Wadium należy wpłacić na wskazany rachunek bankowy, nie później niż do dnia 5 października 2021r.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 06.10.2021 r. o godz. 10:00
w siedzibie Wałbrzyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o.
w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, ul. Wyszyńskiego 3, I piętro, sala 8.

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej WTBS Sp. z o.o.
w Wałbrzychu:

https://www.wtbs.walbrzych.pl/aktualności/

REKLAMA