https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Konsultują budowę linii kolejowej

Konsultują budowę linii kolejowej

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące przebiegu nowej linii szybkiej kolei, która ma połączyć Wałbrzych i Świdnicę z Wrocławiem i Pragą.

– W związku z prowadzonymi pracami nad studium techniczno – ekonomiczno -środowiskowym dla projektu budowy linii kolejowej Żarów – Świdnica – Wałbrzych – granica państwa, wykonawca studium – firma BBF Sp. z o.o. oraz inwestor – Centralny Port Komunikacyjn Sp. z o.o., zapraszają wszystkie zainteresowane osoby na spotkania konsultacyjne, które odbędą się: 21.09.2021 r. o godzinie 19.30 w Lokalnym Ośrodku Integracji Społecznej przy ul. Szkolnej 2A w Strudze, 23.09.2021 r. o godzinie 16.00 w Miejskim Domu Kultury przy ul. Wolności 13 w Świebodzicach oraz 28.09.2021 r. o godzinie 16.00 w Bibliotece + Centrum Kultury przy ul. Sportowej 43 w Czarnym Borze. Prosimy o przestrzeganie obowiązujących obostrzeń w związku z pandemią COVID-19, które można na bieżąco sprawdzać na stronie: www.gov.pl/web/koronawirus. Ograniczenia na dzień 15.09.2021 r. to: maksymalna liczba uczestników – 150 osób oraz nakaz noszenia maseczki na twarzy zakrywającej usta i nos – zapraszają organizatorzy konsultacji społecznych.

– Odcinek z Żarowa do Lubawki to przykład współpracy kolejowych inwestorów z sąsiednich krajów w ramach międzynarodowego korytarza europejskiej sieci TEN-T. Docelowo połączymy się z inwestycją przygotowywaną przez Czechów, tworząc połączenie kolejowe Warszawy i Wrocławia z Pragą. W tym celu swoje działania koordynują spółka CPK i przedsiębiorstwo Správa železnic, czyli zarządca infrastruktury kolejowej w Czechach – mówi Mikołaj Wild, prezes spółki Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Na przygotowanie studium wykonawca ma rok. Całkowita realizacja i rozliczenie umowy może potrwać dłużej, ponieważ w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także m.in. dokumentacja geologiczna i mapy do celów projektowych.

Celem studium wykonalności jest m.in. wskazanie rekomendowanego przebiegu linii kolejowej. W ramach tego samego zlecenia wykonawca dostarczy spółce CPK m.in. prognozy ruchu, a także analizy – np. techniczne, środowiskowe i wielokryterialne – oraz przygotuje dokumentację geologiczno-inżynierską i mapy do celów projektowych. Dla tego odcinka od ubiegłego roku trwają też wymagane prawem inwentaryzacje przyrodnicze.

Kolejowa inwestycja CPK będzie oznaczała liczne korzyści dla pasażerów m.in. z Dolnego Śląska. Np. skróci się czas przejazdu z Wałbrzycha: do Wrocławia do 40 min (dziś jedziemy ok. godziny), a do Warszawy – po wybudowaniu całej trasy – do 2 godz. 35 min, czyli ponad dwa razy krócej niż obecnie. Świdnica uzyska bezpośrednie połączenia dalekobieżne z czasem dojazdu do Warszawy w 2 godz. 25 min.

Do Pragi dojedziemy z Wrocławia – po zrealizowaniu inwestycji także przez Czechów – w 2 godz. 30 min (dziś potrzeba na to dwa razy więcej czasu). Znacząco skróci się czas przejazdu z Warszawy do Pragi: z obecnych 8 godz. 30 min do 4 godz. 30 min.

Według harmonogramu pierwsze roboty budowlane po polskiej stronie mają ruszyć w 2023 r. Spółka zakłada, że odcinek zostanie uruchomiony jednocześnie z lotniskiem.

(RED)

REKLAMA