https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Dofinansują wymianę pieców

Dofinansują wymianę pieców

Mieszkańcy Jedliny-Zdroju do 20 września 2021 r. mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne.

Wniosek musi zostać złożony na obowiązującym formularzu wraz z niezbędnymi załącznikami. Formularze wniosków o dotację oraz dokumenty niezbędne do rozliczenia można pobrać ze strony internetowej www.jedlinazdroj.eu lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój. Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne wnioski (tj. zawierające wszystkie niezbędne załączniki wymienione we wniosku). Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój. Szczegółowych informacji na temat naboru udzielają pracownicy Urzędu Miasta Jedlina-Zdrój, w godzinach pracy urzędu pod numerem telefonu 74 845 52 15 wewnętrzny 29.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA