https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Kontrolują szpitalne zarobki prezydenta Wałbrzycha

Kontrolują szpitalne zarobki prezydenta Wałbrzycha

Kolejna odsłona konfliktu o Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Po odwołaniu dyrektor placówki Marioli Dudziak przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, teraz rozpoczęła się kontrola zarobków pracującego w szpitalu prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja, który w ostrych słowach krytykuje działania władz województwa w sprawie szpitala.

Przypomnijmy: 6 sierpnia 2021 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o odwołaniu Marioli Dudziak ze stanowiska dyrektora Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

– Podstawą tej decyzji jest niewywiązywanie się przez Panią Mariolę Dudziak z obowiązków dyrektora szpitala, niewykonanie poleceń służbowych wydanych ze strony Urzędu Marszałkowskiego nadzorującego Szpital Wojewódzki oraz wprowadzenie w błąd dyrekcji Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego –  informował Michał Nowakowski, Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

9 sierpnia 2021 r. przed wałbrzyskim szpitalem zabrali się pracownicy, pacjenci oraz przedstawiciele samorządów, nie tylko z Wałbrzycha. U boku prezydenta Romana Szełemeja stanęli m..in. prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska i prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, dając wsparcie odwołanej dyrektor Marioli Dudziak i apelując do władz województwa o zmianę tej decyzji. Przeprowadzona została także zbiórka podpisów wśród pracowników szpitala pod protestem w sprawie tej decyzji. Oświadczenie wydała także Mariola Dudziak, która stwierdziła, że w momencie wręczenia odwołania nie zostały jej przedstawione przyczyny tej decyzji, a somo odwołanie nie zawierało uzasadnienia. Odwołana dyrektor stwierdziła także, że oświadczenie zarządu województwa zawiera nieprawdziwe informacje oraz narusza dobre imię jej oraz szpitala i szczegółowo odniosła się do stawianych zarzutów. Podziękowała także współpracownikom i podkreśliła ich wielkie zaangażowanie w walkę z pandemią.

Tymczasem 9 września 2021 r. samorząd województwa Dolnośląskiego, który jest organem prowadzącym wałbrzyską lecznicę, wziął pod lupę szpitalne zarobki prezydenta Wałbrzycha, który pracuje jako lekarz w tej placówce.

– Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w związku z informacjami dotyczącymi rażącej wysokości zarobków Prezydenta Wałbrzycha Pana Romana Szełemeja w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu – wynoszącymi według doniesień ogólnopolskich mediów ponad 400 tysięcy złotych w skali bieżącego roku oraz miesięcznego wynagrodzenia w wysokości ponad 100 tysięcy złotych w lipcu br.  – zarządza w Szpitalu kontrolę w zakresie poziomu wynagrodzenia Prezydenta Wałbrzycha oraz piastowanych przez Prezydenta stanowisk w placówce. Kontrola zwróci uwagę również na zgodność wymiaru czasu pracy Pana Prezydenta z ewidencją czasu pracy na zajmowanych stanowiskach oraz jego pokrycia z zapisami w dokumentacji medycznej pacjentów, którym były udzielane przez Pana Romana Szełemeja świadczenia medyczne. Objętym kontrolą zostanie okres: od 1 stycznia do 31 sierpnia 2021 roku.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, prowadzi już w wałbrzyskim Szpitalu Wojewódzkim kontrolę obejmującą realizację procedur gospodarki produktami leczniczymi (lekami opioidowymi i psychotropowymi, których stwierdzono braki).

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przeprowadzi w Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu wieloobszarowy audyt obejmujący: zamówienia publiczne, finanse i księgowość, wynagrodzenia i sprawy kadrowe oraz systemy informatyczne i zarządzanie jakością w ochronie zdrowia.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego jest zaniepokojony informacjami, które obiegły opinię publiczną. Kwestie związane z działalnością zarządczą odwołanej w sierpniu br. dyrektor Szpitala im. A. Sokołowskiego w Wałbrzychu, Pani Marioli Dudziak oraz wysokością zarobków zatrudnionego w Szpitalu Pana Prezydenta Wałbrzycha Romana Szełemeja zostaną wyjaśnione.

O wynikach kontroli oraz audytu poinformujemy po ich zakończeniu – informuje Michał Nowakowski, Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

O komentarz do informacji o kontroli szpitalnych zarobków poprosiliśmy dr Romana Szełemeja.

– Nie będę tego komentował. Ta sprawa najlepiej pokazuje, jaką władze województwa mają wiedzę na temat podległej im placówki – powiedział Tygodnikowi DB 2010 prezydent Wałbrzycha.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA