https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Krzysztof Kieślowski Honorowym Obywatelem Gminy Mieroszów

Krzysztof Kieślowski Honorowym Obywatelem Gminy Mieroszów

26 sierpnia 2021 roku, podczas sesji Rady Miejskiej Mieroszowa, odbyło się uroczyste nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Mieroszów reżyserowi Krzysztofowi Kieślowskiego. W uroczystości wzięła udział żona nieżyjącego filmowca Maria Kieślowska.

– Krzysztof Kieślowski należy do najwybitniejszych postaci w dziejach polskiej kinematografii. Jego filmy na stałe wpisały się w dziedzictwo rodzimej kultury, stając się jedną z najbardziej wartościowych w świecie manifestacji wielkości polskiego kina, jego intelektualnej głębi i etycznej wagi. Dziękujemy znakomitym gościom za udział w tej wyjątkowej sesji: Marii Kieślowskiej, Krzysztofowi Bednarskiemu -przyjacielowi rodziny Kieślowskich, Stanisławowi Górskiemu-przyjacielowi rodziny Kieślowskich, Bożennie Biskupskiej oraz Zuzannie Fogt z Fundacji Sztuki Współczesnej – In Situ, Jerzemu Fedorukowi – burmistrzowi Mieroszowa I, II i III kadencji, Andrzejowi Laszkiewiczowi – burmistrzowi Mieroszowa IV, V i VI kadencji, Bożenie Filipowskiej – dyrektor Gimnazjum im. Krzysztofa Kieślowskiego w Mieroszowie w latach 1999-2012, która jest inicjatorką nadania imienia i sztandaru szkoły, Beacie Ostrowskiej – zastępcy dyrektora Gimnazjum im. Krzysztofa Kieślowskiego, Agnieszce Dwernickiej – Piaseckiej i Robertowi Dwernickiemu – przyjaciołom naszej gminy i wielbicielom twórczości Kieślowskiego – mówi burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA