https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Gra terenowa w Zagórzu Śląskim

Gra terenowa w Zagórzu Śląskim

Fundacja Odkrywamy Nieznane, w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Starostwa Powiatu Wałbrzyskiego, zaprasza do uczestnictwa w nieodpłatnej grze terenowej. Gra została zaplanowana na 14 sierpnia 2021 r. w Zagórzu Śląskim – start przy Hotelu Maria Antonina o godz. 10.00. Udział w zabawie mogą wziąć drużyny liczące do 5 osób (rodziny, grupy znajomych w różnym wieku). W trakcie gry zaprezentowane zostaną najciekawsze i często nieoczywiste punkty na trasie, przedstawiające potencjał turystyczny Zagórza Śląskiego. Uwaga! Rejestracja wyłącznie przez formularz rejestracyjny na stronie internetowej Fundacji Odkrywamy Nieznane www.odkrywamynieznane.pl.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA