https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Państwo – przedsiębiorcy – samorząd

Państwo – przedsiębiorcy – samorząd

Słyszeli Państwo zapewne o Społecznych Inicjatywach Mieszkaniowych, w skrócie SIM? To bardzo ważny komponent Polskiego Ładu dotyczący rozwoju mieszkalnictwa. W tym prostym modelu państwo – przedsiębiorcy – samorząd, jednostki samorządu terytorialnego mają tworzyć SIM-y wraz z Krajowym Zasobem Nieruchomości, jako przedstawicielem Skarbu Państwa. SIM-y mają być atrakcyjną formułą dla osób poszukujących mieszkania, ale niechcących lub niemogących się związać wieloletnim i obciążającym kredytem hipotecznym. Co więcej, realizacja tego przedsięwzięcia powinna stać się dźwignią szybkiego powrotu na ścieżkę rozwoju gospodarczego.

Dlaczego tak sądzę? Ponieważ sektor mieszkaniowy jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki. A skoro gospodarka to system naczyń połączonych, więc bezsprzecznie główne założenie strategii wszystkich samorządów, jakim jest podwyższenie jakości życia mieszkańców, wpisuje się jak najbardziej w odpowiednie warunki mieszkaniowe. Rozwój lokalny to przecież nic innego, jak zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności poprzez hamowanie barier rozwoju. Jedną z takich barier jest brak mieszkań i tutaj program SIM doskonale współgra ze strategią każdej gminy.

Jak zatem gminy mogą współuczestniczyć w tym programie? Otóż trwają właśnie prace nad zawiązywaniem takich spółek/spółdzielni w całym kraju. Również w naszym regionie specjalnie do tego powołany zespół, we współudziale z przedstawicielami Krajowego Zasobu Nieruchomości i zainteresowanymi burmistrzami powołają już niedługo ,SIM Sudety. Gminy, które przystąpią do programu, na objęcie udziałów dostaną grant do 3 milionów złotych (lub do 10% wartości inwestycji na przystąpienie do istniejącej SIM). Wspólnie z zarządem SIM określą również kryteria, które spełnić muszą kandydaci na mieszkańców nowo budowanych domów. Ustawa dopuszcza najem długoterminowy z dojściem do własności lub bez. Gminy i SIM-y mogą zdecydować, którą formę preferują. Dojście do własności wiąże się z wyższym czynszem i możliwe jest po 15 -20 latach, po spłaceniu przez SIM kredytów zaciągniętych na budowę. Fakt dojścia do własności zastrzeżony będzie w akcie notarialnym podpisywanym przed objęciem mieszkania.

W zaprezentowanym niedawno programie o nazwie Polski Ład przedstawiony został pakiet dla wsparcia wkładu własnego w postaci bonu mieszkaniowego i mechanizmu gwarancji kredytowej. Przewidywane są dwa warianty bonu: społeczny i rodzinny. Społeczny bon mieszkaniowy będzie przeznaczony dla osób, które nie mają własnego mieszkania, a ich dochody ograniczają możliwość uzyskania kredytu. Rodzinny bon mieszkaniowy zaplanowano z myślą o rodzinach, w których skład wchodzi co najmniej troje dzieci lub osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wysokość wsparcia będzie wyższa o 45 tys. zł jeżeli rodzina przed dniem realizacji bonu nie posiadała mieszkania lub domu, albo ich metraż nie przekraczał 65 m2. Na wysokość bonu mieszkaniowego będzie wpływać także liczba członków gospodarstwa domowego. Po szczegóły zapraszam na stronę https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia

Bez cienia wątpliwości wprowadzone zmiany w ustawie mieszkaniowej dadzą samorządom lepsze możliwości finansowania inwestycji mieszkaniowych. Powstanie więcej mieszkań na wynajem dla młodych, aktywnych i dynamicznych ludzi. Być może dzięki temu porzucą oni myśl o tym, aby przenieść się ze swoich małych ojczyzn do dużych metropolii. Trzymam kciuki za powodzenie tego programu. Na pewno da się go ocenić już za kilka lat.

Beata Żołnieruk

***

Redakcja nie odpowiada za przedstawione dane, opinie i stwierdzenia, które stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów autora. Treści zawarte w felietonie nie odzwierciedlają poglądów i opinii redakcji.

REKLAMA

REKLAMA