https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Ułatwią dojazd do pól

Ułatwią dojazd do pól

Samorząd Województwa Dolnośląskiego przyznał gminom dodatkowe pieniądze na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

– Podjęliśmy uchwałę o przyznaniu dodatkowych środków na program ochrony gruntów rolnych, w ramach którego budowane i modernizowane są drogi na obszarach wiejskich. Łączne dofinansowanie z samorządu województwa dla jednostek samorządu terytorialnego – gmin i powiatów na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych wynosi teraz 22 262 760 zł. Pozwoli to na wykonanie jeszcze większej liczby kilometrów dróg w dolnośląskich gminach, które przysłużą się wszystkim mieszkańcom – mówi Grzegorz Macko, Wicemarszałek Dolnego Śląska.

Gmina Czarny Bór na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Grzędach Górnych dostała 219 744 zł, Gmina Głuszyca na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Grzmiącej – 97 200 zł, a Gmina Jedlina-Zdrój na drogę dojazdową do gruntów rolnych w Jedlince – 118 944 zł.

(RED)

REKLAMA

REKLAMA