https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Szkolenie dla opiekunów

Szkolenie dla opiekunów

Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, we współpracy z Województwem Dolnośląskim – Dolnośląskim Ośrodkiem Polityki Społecznej we Wrocławiu organizuje szkolenie „Jak opiekować się osobą starszą w domu? – aspekt praktyczny”. Planowany termin szkolenia – 4 października 2021 roku, planowana liczba uczestników – 25 osób. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu mogą kontaktować się z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach, pod numerem telefonu (74) 844 19 13. O zakwalifikowaniu do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.

(RED)

REKLAMA

Click Here