https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bezpłatna pomoc specjalistów

Bezpłatna pomoc specjalistów

– Nadszedł czas wakacji i zasłużonych urlopów, wielu z nas będzie miało czas na relaks, ale także na załatwienie spraw, na które w ciągu roku nie znaleźliśmy czasu. Dlatego zachęcam wszystkich zamieszkujących nasza piękną gminę do skorzystania z bezpłatnej pomocy specjalistów, którzy pomogą osobom zainteresowanym w rozwiązaniu rodzinnych i osobistych problemów, udzielą wsparcia i rozwieją wątpliwości – mówi Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.

– Nasi specjaliści oczekują na wszystkich zainteresowanych w Punkcie Pomocy Rodzinie, który jest zlokalizowany w dwóch sołectwach: w Starych Bogaczowicach – w pomieszczeniach Przedszkola pod Trójgarbem – budynek Szkoły Podstawowej ul. Główna 172 (pod halą sportową) oraz w Strudze – w Klubie Integracji Społecznej przy ulicy Szkolnej 2a – dodaje Mirosław Lech.

Maria Jasiczak – instruktor terapii uzależnień przyjmuje w środy od 16.00 do 18.00 (Punkt Pomocy Rodzinie w Starych Bogaczowicach). Ryszard Żyła – terapeuta uzależnień przyjmuje w poniedziałki od 15.00 do 17.00 (Klub Integracji Społecznej w Strudze). Specjalista prowadzi indywidualne konsultacje dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz dla rodzin, w których występuje problem uzależnień. Kurator sądowy Anna Gałusińska przyjmuje w czwartki od 16.00 do 18.00 (Punkt Pomocy Rodzinie w Starych Bogaczowicach). Pomoc obejmuje indywidualne konsultacje i porady, pomoc w przygotowywaniu pism i gromadzeniu materiału dowodowego, wsparcie informacyjne. Prawnik Łukasz Zawojak przyjmuje w piątki od 16.00 do 17.00 (Klub Integracji Społecznej w Strudze) i oferuje jndywidualne konsultacje oraz porady. W okresie wakacyjnym nie będzie udzielał porad psycholog –skorzystania z jego wsparcia będzie możliwe od września 2021 roku.

(IL)

REKLAMA

Click Here