https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Odpady do PSZOK-u

Odpady do PSZOK-u

W Boguszowie-Gorcach działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów, do którego można bezpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady. Przyjmowane są tam rodzaje śmieci, których nie możemy wyrzucać do kontenera na odpady segregowane pod naszym domem. Są to: przeterminowane leki, chemikalia, metale, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (np. meble), zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane, rozbiórkowe powstałe podczas drobnych remontów. PSZOK Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sanikom Sp. z o.o. Oddział w Boguszowie-Gorcach jest czynny: od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 19.00, a w sobotę od godz. 9.00 do 13.00, tel. 74 84 49 321 oraz 74 84 49 322.

(JCF)

REKLAMA

Click Here