https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Pracownia pomysłów

Pracownia pomysłów

Rywalizacja, praca zespołowa i indywidualne osiągnięcia to elementy gry przeprowadzonej przez Fundację Wałbrzych 2000, w której wzięli udział młodzi ludzie z niepełnosprawnościami. Jej realizacja była możliwa dzięki dofinansowaniu zadania #Pracownia pomysłów ze środków Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Drużyny 4-5-osobowe zbierały punkty wykonując różnorodne zadania na kolejnych punktach trasy gry. Każdy z uczestników miał szansę pokazać w czym jest dobry. Niektórzy świetnie wędkowali, inni robili najpiękniejsze (i najsmaczniejsze) kanapki na świecie, zdobywali najwięcej punktów rzucając piłką do kosza, czy najszybciej układając puzzle. Poczynaniom uczestników przyglądali się obserwatorzy, którzy oceniali każdego indywidualnie pod kątem jego predyspozycji zawodowych. Bo celem gry, oprócz dobrej zabawy było także wyłonienie 20 osób, które skorzystają z warsztatów pomagających wejść w dorosłe, zawodowe życie.

– Przygotowując #Pracownię pomysłów doszliśmy do wniosku, że dla młodzieży gra będzie atrakcyjną formą rekrutacji na szkolenie, a my w praktyce wyłonimy liderów, którzy potrafią pokierować zespołem, czy indywidualistów, którzy skupieni na pracy osiągają fantastyczne efekty – wyjaśnia Agnieszka Chlipała, wiceprezes Fundacji Wałbrzych 2000.

W przygotowanie gry zaangażowali się pracownicy i wolontariusze Fundacji Wałbrzych 2000, uczestnicy klubu seniora prowadzonego przez fundację, nauczyciele Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej.

– Teraz przed nami etap szkoleniowy – mówi Joanna Kubik, prezes Fundacji Wałbrzych 2000. – Nasi doradcy zawodowi podczas zajęć grupowych i indywidualnych będą przygotowywać młodych ludzi z niepełnosprawnościami do samozatrudnienia lub poszukiwania odpowiedniego pracodawcy na otwartym rynku pracy. Ważnym elementem szkolenia będzie przygotowanie osobistego portfolio obrazującego posiadane umiejętności i osiągnięcia oraz wypracowanie indywidualnego planu działania. #Pracownia pomysłów zakończy się we wrześniu 2021 r.

(JK, fot. Archiwum Fundacji Wałbrzych 2000)

REKLAMA

Click Here

REKLAMA