https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Atrakcyjna działka na sprzedaż

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu sprzeda działkę nr 191/5,   o powierzchni 3427 m2, zlokalizowaną przy ul. Długiej 3B w Wałbrzychu. Działka zabudowa jest dwoma budynkami, posiada drogi i utwardzone place parkingowe oraz bezpośredni wjazd od ul. Długiej.

Informacje dotyczące budynków:

Budynek nr 1 jest o powierzchni 666,70 m2. Ma przeznaczenie warsztatowo-usługowe i posiada zaplecze socjalno-biurowe.

Budynek nr 2 jest o powierzchni 318,30 m2. Ma przeznaczenie biurowo-magazynowe.

Oba budynki wyposażone są w opomiarowane media i są połączone trwałym łącznikiem-ciągiem pieszym.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 – Piotr Kruczkowski, tel. 74 886-91-08 lub 508 02 00 62.

Oferty pisemne z ceną netto za nieruchomość (podatek VAT zostanie naliczony nabywcy zgodnie z obowiązującymi przepisami)  prosimy składać do dnia 30 czerwca 2021 r., do godziny 1200, na portierni PEC S.A. Wałbrzych lub listownie na adres przedsiębiorstwa:

PEC S.A. Wałbrzych, ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych.

REKLAMA

Click Here