https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

IV Dyktando Gminne w Mieroszowie

IV Dyktando Gminne w Mieroszowie

22 czerwca 2021 roku o godz. 17.00 w Mieroszowskim Centrum Kultury przy ul. Żeromskiego 28 zostanie zorganizowane IV Dyktando Gminne w Mieroszowie.

Celem dyktanda jest: kultywowanie tradycji posługiwania się poprawna polszczyzną; utrwalanie umiejętności poprawnego pisania; dbałość o piękno i kulturę języka polskiego; kształtowanie znajomości ortografii, możliwości sprawdzenia własnej wiedzy i intuicji ortograficznej; aktywizacja i integracja mieszkańców; krzewienie i promowanie poprawnej polszczyzny; rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych oraz podejmowanie współzawodnictwa w „ortograficznych potyczkach”. Uczestnikami dyktanda mogą być mieszkańcy Gminy Mieroszów oraz goście.

Dyktando ma formułę tekstu pisanego; a warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie uczestników do 18 czerwca 2021 r. do godz. 15.00. Uczestnicy wypełniający formularz zgłoszenia tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Zgłoszenia przyjmowane będą do 18 czerwca 2021 r. mailowo – mck@mck.pl lub osobiście w siedzibie Mieroszowskiego Centrum Kultury do godz. 15.00.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu będzie czuwać jury powołane przez organizatora. W konkursie biorą udział osoby zgłoszone indywidualnie lub przez placówkę, w regulaminowym terminie. Zgłoszone osoby będą pisały dyktando, zgodnie z zasadami ortograficznymi języka polskiego w dwóch kategoriach: kategoria I – uczniowie klas IV – VIII szkoły podstawowej; kategoria II – 16+. Każdy uczestnik otrzyma swój indywidualny kod, którym będzie posługiwał się w trakcie konkursu. Koperta z przygotowanym tekstem dyktanda zostanie otwarta tuż przed rozpoczęciem konkursu, w obecności uczestników, a jego treść zostanie odczytana w sposób zrozumiały dla wszystkich. Podczas pisania nie wolno się porozumiewać, korzystać z pomocy naukowych, telefonów komórkowych, tabletów, laptopów itp. Tekst dyktanda musi być napisany wyraźnie i starannie, ewentualne błędy należy przekreślić i napisać u góry prawidłowa formę. Nieczytelny i niejednoznaczny zapis wyrazu będzie rozstrzygany na niekorzyść piszącego.

Spośród wszystkich osób uczestniczących w konkursie zostanie wyłoniony indywidualny zwycięzca (osoba, która popełniła najmniej błędów ortograficznych) – „Mistrz Ortografii 2021 w Gminie Mieroszów”. W przypadku wyłonienia dwóch (lub więcej) kandydatów I miejsca, Organizator przeprowadza dogrywkę. Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy, a decyzja jury jest ostateczna. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w tym samym dniu, po przerwie, podczas której przewidziany jest poczęstunek.

Uczestnicy dyktanda oraz Jury są zobowiązani do zastosowania się do procedur dotyczących zapobieganiu zachorowaniu na COVID-19 obowiązujących w kraju oraz w siedzibie organizatora, co potwierdzają w dniu organizacji wydarzenia.

(RED)

REKLAMA

Click Here