https://db2010.pl Tygodnik DB2010 GAZETA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Będą kluby seniora

Będą kluby seniora

W lipcu tego roku rozpocznie działalność Klub Seniora w Unisławiu Śląskim. Gmina Mieroszów pozyskała także pieniądze na utworzenie takiej placówki w Mieroszowie.

Klubu Seniora w Mieroszowie powstanie w budynku Gimnazjum im. Krzysztofa Kieślowskiego przy ulicy Żeromskiego 30. Na ten cel Gmina Mieroszów pozyskała środki z Rządowego Programu Senior + edycja 2021. Wartość projektu wynosi 250 000 zł, a wkład własny gminy to 50 000.

A już za kilka tygodni ze swojego klubu będą mogli korzystać seniorzy z Unisławia Śląskiego. W obiekcie trwają jeszcze prace wykończeniowe, między innymi nad elewacją zewnętrzną budynku. Środki na sfinansowanie tej inwestycji pochodzą z Rządowego Programu Senior + edycja 2020. Dotację w kwocie 120 000 zł przekazało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, a pozostałą kwotę – blisko 200 000 zł, w tym środki na elewację, pochodzą z budżetu Gminy Mieroszów.

– Ogromne podziękowania należą się skarbnikowi gminy Joannie Błażuk, sekretarzowi gminy Ewie Kisztelińskiej, całemu zespołowi i kierownikowi referatu rozwoju urzędu Tomaszowi Szulakowskiemu, pani Magdalenie Kulpińskiej, dyrektor OPS Mieroszów Bogusławie Nawrat wraz z pracownikami i wykonawcy zadania – mówi Burmistrz Mieroszowa Andrzej Lipiński.

(RED)

REKLAMA

Click Here